Politika

16:18

29.052023

Jedva sam se izvukao iz njihovih kandži, tukli su me i nazivali pogrdnim imenima