Politika

15:21

19.112023

Majić: Nije normalno da ljudi sa nižim obrazovanjem idu na more